Wij kunnen uw steun hard gebruiken!Doneren

Donateur

U kunt uw bijdrage storten op: Bankrekeningnummer NL85 RABO 0128 1358 16 ten name van Stichting Red een Straatkind Het door u overgemaakte bedrag wordt één-op-één overgemaakt naar het drop-in center in Kampala. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Voor 10 euro per maand kunt u al een verschil maken. Eenmalige bijdragen zijn ook zeer welkom. U kunt uw donateurschap elk moment schriftelijk of per e-mail beëindigen.

 

De stichting Red een Straatkind is een door de belasting erkende Algemeen Nut Beogende Instellen (“ANBI”). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting, dan wel inkomstenbelasting. Ook giften van particulieren zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Wil een gift aftrekbaar zijn, dan moet bij de belastingopgave de juiste naam en het RSIN-nummer opgegeven worden. Voor de stichting Red een Straatkind zijn de correcte gegevens: RSIN 852765460.
Vanwege de ANBI-status van onze stichting publiceren wij op deze website de verplichte ANBI standaardformulieren.

Download hier het ANBI-standaardformulier 2021.

anbi2