Wij kunnen uw steun hard gebruiken!Doneren

Donateur

U kunt uw bijdrage storten op: Bankrekeningnummer NL85 RABO 0128 1358 16 ten name van Stichting Red een Straatkind Het door u overgemaakte bedrag wordt één-op-één overgemaakt naar het drop-in center in Kampala. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Voor 10 euro per maand kunt u al een verschil maken. Eenmalige bijdragen zijn ook zeer welkom. U kunt uw donateurschap elk moment schriftelijk of per e-mail beëindigen.

 

De stichting Red een Straatkind is een door de belasting erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”). Dat betekent dat donaties door bedrijven in principe aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting (geldt voor BV’s), dan wel inkomstenbelasting (eenmanszaken, zzp’ers, vof’s). Ook donaties door particulieren zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Zie voor verdere informatie www.anbi/belastingvoordeel.

anbi2