Wij kunnen uw steun hard gebruiken!Doneren

Red een straatkind

Hun vertrouwen in mensen is dusdanig geschaad dat ze ook mensen met goede bedoelingen niet snel meer in vertrouwen durven nemen. Het vraagt dan ook veel geduld en overredingskracht van onze medewerkers om deze kinderen zover te krijgen dat ze een kijkje durven en willen nemen in ons drop-in center. Onze medewerkers gaan actief de straat op – vaak ook ’s nachts – om met de straatkinderen in contact te komen. De straatkinderen worden ernstig in hun ontwikkeling bedreigd en hebben vaak al meerdere traumatische ervaringen achter de rug. Onze stichting wil deze kinderen een veilige, menswaardige omgeving bieden, waar zij in alle rust even kind kunnen zijn, eten krijgen, hun eventuele wonden worden verzorgd en zij onderwijs kunnen genieten.

Er komen inmiddels zo’n 45 straatkinderen per dag.

In ons drop-in center werken momenteel een lerares, een sociaalwerker en een kok. Met uw geld kunnen wij meer hulpverleners aannemen. Gelet op de complexe problematiek van deze straatkinderen willen wij graag op korte termijn meerdere medewerkers met een sociaal pedagogische en psychologische achtergrond aannemen. Meer hulpverleners zou daarnaast betekenen dat de kinderen ook in het weekend kunnen worden opgevangen. Nu is het zo dat de kinderen op zaterdag en zondag op zichzelf aangewezen zijn.

Ons uiteindelijke doel is dat we de straatkinderen die ons drop-in center bezoeken, kunnen laten doorstromen naar het weeshuis van onze partner organisatie Agape Ministries. In dit weeshuis verblijven de kinderen tot ze achttien jaar oud zijn en genieten ze onderdak, voedsel en onderwijs. In een veilige en liefdevolle omgeving krijgen zij de kans om hun kwaliteiten te ontplooien en worden zij begeleid op weg naar een zelfstandig leven.

Veel mensen hebben een dubbel gevoel bij goede doelen aangezien het vaak voor is gekomen dat er veel geld bleef hangen binnen de organisatie en het geld niet naar het goede doel ging. Onze Stichting is uniek door ons zero-strijkstok beleid. Dit betekent dat iedere euro die u doneert echt wordt overgemaakt naar het beoogde doel. Er blijft dus helemaal niets aan de strijkstok hangen. Wij kunnen dat doen doordat alle kosten van de Stichting worden gedragen door het bestuur ervan.

Uw hulp is hard nodig. Wij hopen van harte dat ook u de stichting Red een Straatkind wilt steunen. Alle hulp, hoe klein ook, eenmalig of bij herhaling is welkom.